среда, 26. јун 2024.

The Eleven

 


Jedanaesto izdanje Međunarodnog festivala filmske umetnosti Mister Vorky (20-23 jun) predstavlja početak njegove druge decenije postojanja, manifestacije koja je od festivala najkraćih filmova prerasla u festival svih filmskih dužina, formi i izraza. Međutim, ako uporedimo sve dosadašnje programe videćemo da se kao i u stvaralaštvu Slavka Vorkapića, forma eksperimentalnog filma dominantno izdvaja – čime karakteriše ovaj festival na krucijalan način. Moglo bi se reći da i sam Mister Vorky”  predstavlja svojevrsni filmski eksperiment u meri u kojoj tehnička nekonvecionalnost i koncepcijska nepredvidivost određuju recepciju njegovih programa. S obzirom na to da savremenu društveno-političku situaciju takođe karakteriše stepen neizvesnosti i nepredivosti, iz ovogodišnje najave izostavili smo naslov koji bi tematski objedinio sve programe festivala. Mr. Vorky 2024 zato nije sadržao opšti naziv već je prepustio autorima da sami oblikuju celinu kojoj bi gledaoci potom odredili klasifikacioni okvir i ime. Pa iako nije sadržao jedinstvenost u imenu, ovogodišnje izdanje posedovalo je značenje u broju, koje u numerološkoj simbolici predstavlja novi početak i otvaranje novim znanjima. Mister Vorky XI.  
                                                        

26. 6. 2024.